Работилница „Хармония“

Ръководител: Маргарита Чапанова

На 23.12.2016 г.работилница „Хармония подреди и представи своя изложба на плакати, колажи и коледни картички. Изложбата беше посетена от ученици, родители и представители на местната общност.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 8 април 2017 г. учениците от работилница „Хармония“ проведоха екскурзия до гр. Плевен. Посетиха художествена галерия „Илия Бешков“ и творителница „О писменехъ“, където художникът Диян Павлов ги запозна по атрактивен начин с хилядолетната история на развитие на писмеността, знанията, производството на хартия и книгопечатането. Присъстваха и родители.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заниманията на работилница „Хармония завършиха с представяне на  произведенията на участниците на изложба, организирана в салона на читалище „Искра“, на 09.06.2017 година.