Клуб „Празниците в моето училище“

Ръководител: Гинка Цолова

През месец януари 2017 г. се проведоха две занимания на клуба в присъствието и с участието на родители:

11.01.2017 г. – „Компетентностите и професиите на моите родители“

18.01.2017 г. – „Часът за кулинарните умения на мама“

 

 

 

 

На 03.03.2017 г. учениците от клуба се включиха в отбелязването на националния ни празник в с.Горна Митрополия. След приключване на тържествената част бяха поднесени венци пред паметниците в селото.

 

 

 

 

 

На 12.04.2017 г. участниците в клуба почистиха училищния двор и засадиха дръвчета пред училищната сграда.

 

 

 

 

 

 

 

Последното занимание и публична изява на клуба беше на 15 юни по повод завършване на учебната година. Участниците в клуба получиха дипломите си за завършено основно образование и представиха своята програма пред родителите, съучениците и учителите си.