Български език

Ръководител: Янка Тодорова /от 09.05.2017 г. – Анелия Петрова/

Последното занимание на клуба беше проведено на 30.05.2017 г.