Състав на Обществения съвет

Редовни членове на Обществения съвет за периода от 30.11.2016 г. до 30.11.2018 г.:

 • Николинка Иванова – родител на ученици в IV и VII клас;
 • Ивалина Стоянова – родител на ученик в IV клас;
 • Камелия Петкова – родител на ученик в VI клас; заменена от Велизара  Павлова, родител на ученици в I и V клас с решение на ОС
 • Айредин Юмеров – родител на ученик във II клас;
 • Атанаска Василева – Кмет на кметство с.Горна Митрополия.

Резервни членове на Обществения съвет за периода от 30.11.2016 г. до 30.11.2018 г.:

 • Велизара Павлова – родител на ученици от I и V клас;
 • Илияна Лачева – родител на ученици от III и V клас.

Редовни членове на ОбС за учебната 2018/2019 г.:

 • Николинка Иванова
 • Ивалина Стоянова
 • Велизара Павлова
 • Илияна Лачева
 • Атанаска Василева