История

ист 3                          ист 3                                                                                                                                                                                              

ист 2

                

  През 1886 г. в с. Горна Митрополия по инициатива на някои по-видни селяни (Янчо Цолов, Коцо Патов, Пенко Дамянов, Тано Неделов, Ангел Симеонов и др.) е открито училище с първи учител Дено Христов, от същото село, главен за учител от Димитров ден да Гергьовден със заплата 400 гроша. Обучението се е водило в някой зимник или навес. След Дено Христов за учители са наети Ватко Иванов, Мичо Янев, Христо поп Савов. През 1871 г. в църковния двор е построена първата училищна сграда със събрани от селяните средства. Всички ученици се обучават заедно. Така е до 1879 г., когато Мичо Янев е извикан да следва педагогически курс в гр. Плевен и след като се върнал в село, за пръв път той разделя децата на отделения.

            От 1891 г. учителите вече са назначавани от държавата. През този период учители в с. Г. Митрополия са Тодор Кожухаров, Георги Вутов и др. Първата жена учителка в селото е Александра Текелиева. През 1898/1899 г. е отворено и вечерно училище за възрастни.

            Тъй като малката училищна сграда не може да побере всички ученици, местните власти по инициатива на главния учител Давид Стефанов решават да построят нова сграда. Въпреки бушуващата Първа световна война през 1915 – 1917 г. е построено ново училище (в същата сграда, основно ремонтирана, сега учат децата от   V до  VIII клас.).

            През 1919 г. са открити I и II прогимназиални класове, а през 1921 година завършва прогимназия първият випуск – 15 души получават свидетелства.

            От училището тръгва и идеята за създаване на читалище. Негови създатели са завършилите през 1923 г. III прогимназиален клас ученици. Учредителното събрание е проведено на 25 януари 1923 година.

През учебната 1926/1927 г. в селото ни се открива още една сграда, а именно словашкото училище. Сега в тази сграда се помещава детска градина „Незабравка“.

За да се отговори на нарасналите нужди на образователното дело, в с. Г. Митрополия са открити още две учебни сгради – през 1931 г. и през 1939 г.

            През 1966 г. тържествено е отбелязана 100 годишнината на учебното дело в с. Г. Митрополия.

            Сега ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ е разположено в две сгради. В едната учат учениците от I до IV клас, в другата – тези от V до VIII клас.

Както беше отбелязано,  прогимназията се намира в старата училищна сграда.Тази сграда беше основно ремонтирана, така че децата в с. Г. Митрополия учат в модерна и съобразена със съвременните образователни изисквания обстановка.

imagesCA0EC561

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *