Денят на Земята – 2020

Антония Петрова, 7 клас

Биляна Боянова, 6 клас

Даниела Илиева, 7 клас