Съобщения

Уважаеми ученици и родители,

От 16.03.2020 г. в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Горна Митрополия ще се провежда дистанционно обучение. Графиците за часовете ще откриете тук, в подменю „Графици“.

Комуникацията и обучението за учениците от първи до четвърти клас ще се провеждат в онлайн групи, организирани от класните ръководители. Ако още нямате известие за това или имате въпроси, обърнете се към съответния класен ръководител по телефон или чрез друга форма на комуникация.

За пети – седми клас за обучението ще се използват електронните пощи на учениците. Моля, проверете ги още тази вечер, в тях ще откриете указания за начина на работа.

За ученици, които не разполагат с домашен интернет, ще бъдат организирани други форми на обучение, като се използват учебниците, учебните тетрадки и изготвени от преподавателите работни материали.

При необходимост и възникнали въпроси се обръщайте към класните ръководители, главния учител и директора на училището по имейл, телефон, Viber и др.подобни.

Спазвайте мерките за безопасност!

Успешна седмица!

Обръщение към родителите