„Образование за утрешния ден“, 2019/2020 г.

През учебната 2019/2020 г. по Дейност 6 на проекта – Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности, в нашето училище е сформиран клуб „Работим и играем с компютър“ с участието на 7 ученици от четвърти клас. Ръководител на клуба: Емануела Ненкова