Клуб „Пеем и танцуваме“

Тематично направление „Изкуства и култура“, тематична подобласт „Сценични и танцови изкуства“.

Ръководител: Надежда Стефанова

Участници: 11 ученици от II, III и IV клас

Коледно тържество в училище