Клуб „Забавно програмиране“

Тематично направление „Дигитална креативност“, тематична подобласт „Програмиране и роботика“.

Ръководител: Емануела Ненкова

Участници: 6 ученици от VII клас

Подготовка за викторина