Клуб „Арт-ателие“

Тематично направление „Технологии“, тематична подобласт „Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра и памет“.

Ръководител: Елена Миндизова

Участници: 9 ученици от I и II клас

Работим заедно

Есенни букети

Есенни букети