Групи за извънкласни дейности по интереси

Клуб „Английски език“, ръководител: Валя Ангелова, участници: ученици от 5 клас

Клуб „Празниците в моето училище“, ръководител: Гинка Цолова, участници: ученици от 5 и 6 клас

Клуб „Пеем и танцуваме“, ръководител: Надежда Стефанова, участници: ученици от 2 – 4 клас