Групи за извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения

Клуб „Любознание“, български език и литература, ръководител: Елена Миндизова, участници: ученици от 2 и 3 клас

Клуб „Ние можем“, математика, ръководител: Димитрина Колева, участници: ученици от 4 клас