Свободни места за ученици, дневна форма

Учебна 2019/2020 година:

I клас –    5                       V клас –   7

II клас –   2                       VI клас – 10

III клас –  5                       VII клас –  4

IV клас – 0