Клуб „Поетично и театрално изкуство“

Тематично направление „Изкуства и култура“, тематична подобласт „Изящни изкуства“

Ръководител: Моника Конова

Участници: 10 ученици от пети и седми клас