Клуб „Забавно програмиране“

Тематично направление „Дигитална креативност“, тематична подобласт „Програмиране и роботика“

Ръководител: Емануела Ненкова

Участници: 8 ученици, шести клас