Клуб „Арт-ателие“

Тематично направление „Технологии“, тематична подобласт „Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра и памет“

Ръководител: Десислава Димитрова

Участници: 8 ученици, трети клас