„Подкрепа за успех“, 2018-2019

През учебната 2018/2019 година в училището бяха сформирани три групи за допълнително обучение по проект „Подкрепа за успех“ – една в четвърти клас по български език и литература, и две със седмокласниците – по български език и литература и по математика.

График за дейността на групите