Денят на Земята – 2019

В седмицата преди 22 април отбелязахме Деня на Земята със следните мероприятия:

– седмокласниците почистиха училищния двор

 

 

 

 

 

– учениците от шести клас изготвиха колажи

 

 

 

 

 

 

– седмокласниците приготвиха и раздадоха в селото и в училище рекламни листовки с екосъвети